AEP (NYSE) — 56.25

Akzo (NASDAQ) — 23.23

Ashland Inc. (NYSE) — 110.90

Big Lots (NYSE) — 40.21

Bob Evans (NASDAQ) —39.98

BorgWarner (NYSE) — 42.76

Century Alum (NASDAQ) — 3.62

Champion (NASDAQ) — 0.140

City Holding (NASDAQ) — 47.98

Collins (NYSE) —91.74

DuPont (NYSE) — 67.10

US Bank (NYSE) — 44.11

Gen Electric (NYSE) — 30.37

Harley-Davidson (NYSE) — 47.46

JP Morgan (NYSE) — 67.00

Kroger (NYSE) — 41.44

Ltd Brands (NYSE) — 98.25

Norfolk So (NYSE) —91.52

OVBC (NASDAQ) — 24.50

BBT (NYSE) —38.70

Peoples (NASDAQ) — 19.09

Pepsico (NYSE) — 100.67

Premier (NASDAQ) — 15.39

Rockwell (NYSE) — 106.84

Rocky Brands (NASDAQ) — 10.60

Royal Dutch Shell — 46.28

Sears Holding (NASDAQ) — 19.98

Wal-Mart (NYSE) — 60.50

Wendy’s (NYSE) — 10.78

WesBanco (NYSE) — 32.10

Worthington (NYSE) — 29.33

Daily stock reports are the 1 p.m. ET closing quotes of transactions Dec. 07, 2015, provided by Edward Jones financial advisors Isaac Mills in Gallipolis at (740) 441-9441 and Lesley Marrero in Point Pleasant at (304) 674-0174. Member SIPC.