AEP (NYSE) — 56.49

Akzo (NASDAQ) — 23.44

Ashland Inc. (NYSE) — 111.11

Big Lots (NYSE) — 47.90

Bob Evans (NASDAQ) — 42.81

BorgWarner (NYSE) — 42.30

Century Alum (NASDAQ) — 4.39

Champion (NASDAQ) — 0.250

City Holding (NASDAQ) — 49.39

Collins (NYSE) —88.61

DuPont (NYSE) — 64.81

US Bank (NYSE) — 42.63

Gen Electric (NYSE) — 29.68

Harley-Davidson (NYSE) — 49.51

JP Morgan (NYSE) — 66.44

Kroger (NYSE) — 37.07

Ltd Brands (NYSE) — 99.12

Norfolk So (NYSE) —80.15

OVBC (NASDAQ) — 25.99

BBT (NYSE) —38.15

Peoples (NASDAQ) — 20.54

Pepsico (NYSE) — 100.61

Premier (NASDAQ) — 15.47

Rockwell (NYSE) — 108.95

Rocky Brands (NASDAQ) — 12.12

Royal Dutch Shell — 52.72

Sears Holding (NASDAQ) — 23.53

Wal-Mart (NYSE) — 58.61

Wendy’s (NYSE) — 9.71

WesBanco (NYSE) — 33.38

Worthington (NYSE) — 30.81

Daily stock reports are the 4 p.m. ET closing quotes of transactions Nov. 5, 2015, provided by Edward Jones financial advisors Isaac Mills in Gallipolis at (740) 441-9441 and Lesley Marrero in Point Pleasant at (304) 674-0174. Member SIPC.